ทำไมต้องบัญชีผู้ใช้เดียว ( Single Sign On )

ท่านสามารถเข้าใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวง แรงงานได้โดยที่ไม่ต้องล็อกอินซ้ำ

  • ไม่ต้องจำล็อกอิน รหัสผ่านหลายชุด
  • ไม่ต้องเสียเวลาล็อกอินซ้ากับบริการที่จะเข้าใช้งาน

   ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือการใช้งาน
   ขอเชิญชวน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ